Рекуператори (енергоспестяващи блокове)

Софклима БГ предлага на бъргарския пазар високоефективни рекуператори и вентилационни системи Atrea и Daikin.