Рекуператори (енергоспестяващи блокове)

Предлагаме ви качествени рекуператори Daikin.

DAIKIN - световен лидер в областта на климатизацията, енергоспестяващи технологии, продукти за вентилационни системи.