Енергоспестяващ блок Daikin


Рекуператор Daikin  HRV (Heat Recovery Ventilation) е система за нагнетателна и смукателна вентилация с интегрирана рекуперация на топлина. Daikin HRV снижава потреблението на енергия и по този
начин намалява експлоатационните разходи на инсталацията.

 

• предназначени за обекти с дебит на въздуха от 150-2000 m3 / h. - апартаменти, офиси, ресторанти и др.


• температурен диапазон - от -15 ° C до +50 ° C.


• ниско ниво на шум - от 27 DBA (за VAM150FC9), която ви позволява монтаж дори и в спални помещения.

• компактен дизайн - намалена височина (от 285 mm до VAM250FC9), и значително намалява монтажното и сервизно пространство.

 • По-ефективен и компактен топлообменник.