Fujitsu General Waterstage

Термопомпа въдух - вода Fujitsu General Waterstage

Термопомпата въздух - вода на Fujitsu General Waterstage e разработена за осигуряване на битова гореща вода и отопление на дома. Термопомпата Waterstage намира приложение във всяко домакинство, като може да се използва за подово отопление, да бъде свързвана към вентилаторни конвектори и радиатори, да загрява топла вода за битови нужди и да затопля водата за басейни.