Ремонт на чилър на офис сграда на "Енемона" АД- гр.София

Обекти - Ремонт на чилър на офис сграда на

Офис сграда фирма "Енемона" АД- гр.София

Ремонт на чилър Interklima, смяна на компресори Copeland, смяна на топлообменници на климатични камери.

 

Ремонт на чилър Interklima снимка 1
Ремонт на чилър Interklima снимка 2
Ремонт на чилър Interklima снимка 3
Ремонт на чилър Interklima снимка 5
Ремонт на чилър Interklima снимка 6
Ремонт на чилър Interklima снимка 7
Ремонт на чилър Interklima снимка 8
Ремонт на чилър Interklima снимка 9
Ремонт на чилър Interklima снимка 10
Ремонт на чилър Interklima снимка 11