Вентилаторен конвектор Daikin модел FWB

Вентилаторен конвектор Daikin модел FWB

Таванно тяло за скрит монтаж - Daikin модел FWB