Вентилаторен конвектор Daikin модел FWD

Вентилаторен конвектор Daikin модел FWD

Таванно тяло за скрит монтаж - Daikin модел FWD