Приложение на пластинчати топлообменници Swep

Приложение на пластинчати топлообменници Swep

Пластинчатите топлообменници SWEP намират широко и разнообразно приложение в хладилната промишленост, в системи за отопление и охлаждане, индустрията, хранително вкусовата промишленост и др.

1. Приложение в хладилната техника

Изсушаване на въздух на въздух 
Във всяко едно производство има машини които работят със сгъстен въздух. Често срещан проблем при системи за сгъстен въздух е влагата и конденза. Влагата води до корозия и запушване на тръбите, запушване на филтри, хидравлични удари и повреди по машините и съоръженията. 
Водните капки се получават при кондензация на водните пари във въздуха. Тези пари се охлаждат в тръбите и влагата кондензира.
За да се избегне това е необходимо да се инсталира система за допълнително изсушаване на въздуха. Премахването на влагата става чрез охлаждане на въздуха с фреон или друг хладилен агент в топлообменник. Отделената влага от въздуха в топлообменника се отделя чрез система за отделяне на конденз. Сухият вече въздух се подава към инсталацията. Сухият и сгъстен въздух се подава към машините и съоръженията без да има опасност от получаване на конденз.

 

Изсушител на въздух SWEP

1. Компресор за сгъстен въздух
2. Охладител за въздух
3. Топлообменник разделител - в него се отделя до 70% от влагата
4. Съд под налягане - може да се монтира допълнителна система за отвеждане на конденз
5.6. Система за допълнително изсушаване на въздуха - целта е да се отделят останалите 30 % влага, ако е необходимо.

Термопомпи и чилъри

Термопомпите са хладилни машини които се използват за отопление и охлаждане на жилищни и административни сгради, производствени помещения, индустриални процеси и др.

Термопомпите взимат енергията от околната среда -въздух, вода, и я предават към вътрешната отоплителна/охладителна инсталация.
Във всяка една такава машина се използват топлообменници. Най често се използват споени пластинчати и много рядко кожухотръбни топлообменници.
В страни със студен климат, северна Европа, има специално разработени термопомпи с висока ефективност. За да се получи тази висока ефективност е необходимо всеки един от компонентите да е специално изработен и съобразен с това. 
SWEP предлага на своите клиенти шведско качество за да гарантира оптимална работа на хладилните машини.
SWEP предлага топлообменници за стандартни термопомпи за отопление и охлаждане, топлообменници за топла вода за битови нужди и за всякакви нужди.

Абсорбционни чилъри
Стандартните хладилни машини - чилъри и термопомпи се нуждаят от голямо количество ел. енергия за осъществяване на хладилния процес и съответно за отопление и охлаждане. Стандартните термопомпи са оборудвани с ел. компресор.
При абсорбционните чилъри енергията необходима за осъществяване на хладилния цикъл се осигурява от газова горелка. Абсорбционните чилъри са предпочитани там където няма достатъчно мощно, в отдалечени райони и др. Консумацията на ел. енергия е минимална. Ел. енергия е необходима единствено за циркулационната помпа и автоматиката на чилъра.
Най-ефективните съвременни абсорбционни чилъри използват вода като хладилен агент и разтвор на литиев бромид (LiBr), тъй като абсорбент.
Литиевия бромид е силно корозивен. С увеличаване на температурата се увеличава и възможността от корозия. За да се избегне корозията при изработка на пластините се използват подходящи стомани. 
Инвестицията при абсорбционните чилъри е значително висока и затова се използват много рядко. Използват се предимно за големи инсталации когато няма достатъчно енергия.

 

Економайзери
Економайзерите в хладилните инсталации са един вид под-охладители. При тях се използва част общия хладилен агент в кондензатора за охлаждане на основната част от хладилния агент. Студените пари економайзера могат допълнително да се използват за охлаждане на компресора.
Използването на економайзер в хладилни инсталации изисква допълнително оборудване, както и по специални компресори които да имат допълнителна връзка с економайзер . Допълнителните разходи за изграждане на подобна инсталация правят използването му икономически изгодно само за големи инсталации.
Използването на екпономайзер води до повишаване ефективността и икономичността на големи хладилни инсталации.

Економайзер SWEP

Подохладители

Подохладител SWEP

Индеректни хладилни системи
Индиректни системи в хладилната техника се използват често. Предимствата им ся няколко двете най големи са:
1. Количеството на хладилния агент е много по малко в сравнение със стандартни инсталации
2. Риска от пропуски и загуби на хладилен агент е много по малък и при евентуален пропуск откриването е много по лесно и бързо.
Тези предимства на тези системи позволяват да се използват да се изграждат много големи и сигурни хладилни инсталации.
Добър пример за такива индеректни системи са супермаркетите. При тях всички машини и съоръжения са разположени в машинно помещение а до хладилните витрини достигат тръби с ледена вода. По този начин отпада необходимостта и риска при транспортиране на хладилен агент до всяка една хладилна витрина, камера или шкаф.
При тези системи енергията на хладилния агент лесно може да се улови и да се използва за загряване на вода за битови нужди. В супермаркетите е необходимо голямо количество топла вода за измиване на съдове и прибори при обработка и подготовка на хранителните продукти. Загряването на топла вода обаче е скъпо. Затова при тези системи получаването на топла вода е практически безплатно, а освен това се подобрява работа на хладилната машина.

2. Приложение в отоплителната техника

Стандартни отоплителни инсталации и системи за топла вода
В много от съвременните сгради - административни и жилищни,предприятия, индустриални процеси и др., има котел за отопление и топла вода.
Големите котли са най често на газ, а котлите за домашни нужди на газ или твърдо гориво.
Там където сградите са газифицирани обикновено се предпочитат котли на газ заради по голямо удобство при експлоатация - не се налага да се складират дърва и въглища, да се изхвърля пепел, да се правят ремонти и др.

Абонатни станции и централизирани системи за отопление
В по големите градове отоплението най често е от ТЕЦ (топло електрическа централа). Горещата вода от топлофикация не се използва директно за отопление в апартаментите, а първо минава през абонатна станция. Обикновено абонатната станция е обща за един вход. Абонатната станция е снабдена с два пластиначти топлообменници. Един за отопление и един за топла вода за битови нужди.
В миналото са били използвани кожухотръбни топлообменници които са заемали много място. В наши дни мястото необходимо за една абонатна станция е в пъти по малко. Това означава по висока ефективност и по ниска цена, по добро управление и регулация.
Допълнителния топлообменник за отопление в абонатната станция, между абоната и топлофикация, предпазва крайните абонати от замърсяванията която в тръбите, от рязко повишаване или понижаване на налягането.
Най често топлофикация има в големите градове където има много консумация на топлоенергия и хората са разположени на сравнително малко място - блокове и кооперации.
Най често температура на водата от топлофикация е +75 С или +80 С. Много рядко е по висока и често не отговаря на стандартите да е +90 С. Много важно е периодично да се прави профилактика на абонатните станции. Важно условие за дългата и ефективна работа на пластинчатия топлообменник това е чистата вода и оттам чистата повърхност на топлообменника. Наличието на замърсяване влошава работата. Необходимо е преди топлообменника да има монтиран филтър за грубо очистване и ако е необходимо и филтър за фино очистване.
SWEP предлага топлообменници специално разработени за абонатни станции - специален профил на пластините за по висока ефективност, качествени материали за по дълъг живот и най вече специално отношение към всеки един клиент.

Слънчеви колектори
През последните години използването на слънцето като източник на енергия се е увеличило много кратно. Това е продиктувано от непрекъснатото увеличаване на цената на досега използваните енергоизточници -ел. ток, газ, нефт, дърва и въглища.
Слънцето се използва като източник на ел. енергия и като източник за загряване на топла вода за битови нужди.
Най масово приложение намират слънчевите колектори за загряване на топла вода за битови нужди. Използват се в хотели, частни домове, загряване на вода в плувни басейни и др.
За в момента използването на слънчеви колектори за отопление все още е икономически неизгодно. За да се използват за отопление е необходимо да се монтира голяма площ колектори, големи водни акумулатори които да акумулират събраната през деня топлина. Всичко това изисква големи инвестиции и прави използването има за отопление икономически неизгодно.
Предлагаме ви една принципна схема за загряване на вода за битови нужди или плувен басейн.

1. Слънчев колектор
2. Топлообменник свързан със слънчев колектор
3. Разширителен съд за слънчеви колектор
4. Предпазен клапан (max. 4 bar)
5. Циркулационна помпа за слънчев колектор
6. Спирателен кран
7. Система за управление
8. Сензор за температура на изхода от колектора
9. Топлообменник свързан с котел
10. Котел
11. Изход към отоплителна инсталация
12. Циркулационна помпа към басейн или бойлер
13. Разширителен съд и предпазен клапан
14. Температурен датчик
15. Бойлер или плувен басейн
16. Циркулационна помпа
17. Филтър, ако е към плувен басейн
18. Преливник или предпазен клапан
19. Температурен сензор на бойлер или плувен басейн
20. Кран за източване
21. Кран за обезвъздушаване

 

 

Моля, попълнете приложената по-долу форма
Фирма
Лице за контакт
*Телефонен номер
Факс:
*E-mail
Приложение
Тип на топлообменника
Количество

ПЪРВИ КРЪГ ВТОРИ КРЪГ
Мощност
Тип на флуидаТемп. Вход
Темп. Изход
Дебит
Налягане
Max. работна температура
Max. работно налягане
Вискозитет