Приложение на пластинчати топлообменници Sondex

Приложение на пластинчати топлообменници Sondex

Приложение на пластинчати топлообменници Sondex


Приложението на специални материали за изготвяне на пластини и уплътнения дава възможност да се използват пластинчатите топлообменници в химическата и нефтохимическа промишленост.

 

Широкия типоразмерен ред за производство на пластинчати топлообменници позволява да се удовлетворят потребностите за подаване на топлина за всякакви потребители:


Зa топлоенергетиката - възможност за приложения, за различни обекти: от не голям топлинен пункт до огромен топлинен или атомна електростанция.


В хранителната промишленост пластинчатите топлообменници са в изискване и свързани с отличните хигиенични показатели .


Високите топлоотдаващи свойства на пластинчатите топлообменници позволяват да се решат задачи с топлообмен практически нулеви температурни диапазони. Разликата между греещата и нагряваната среда може да се състои от около един градус. Това е идеално средство за използване на ниско потенциална топлинна енергия, съдържаща се в различни течности.


Малки габаритни размери и маса на пластинчатите топлообменници позволяват те да се прилагат в корабостроенето.


Издръжливостта на материалите на топлообменниците към агресивни работни среди, позволяват те да се прилагат за усъвършенстване на технологичните процеси.


Области на приложения на топлообменните апарати:


ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗИРАНЕ И ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ:
• нагряване и охлаждане
• разделяне на потоците на подготвена и неподготвена вода
• разделение на контурите по налягане
• нагряване на водата в акумулаторни контейнери
• разделяне на контурите в различни среди


ЕНЕРГЕТИКА:
• охладители на спринклерни инсталации
• охладители на басейн за отлежаване
• сборник за остатъчната топлина отделена от реактора
• топлообменници на стационарни промишлени контури
• сборни охладители на основния кондензат на химическата водоочистка
• охладители на водните контейнери
• охлаждане на промежутъчните контури на генераторите
• охлаждане на изливниците на атмосферни деайратори
• подгрев на необработена вода в състава на системите за химическа подготовка
• маслоохладителни турбини
• промеждутъчен контур на завършено охлаждане
• маслоохладителни трансформатори
• подгреватели на ниско налягане
• масло охладители и охладители за уплътнения на циркулационни помпи

ЧЕРНА И ЦВЕТНА МЕТАЛЛУРГИЯ:
• охлаждане на пещи
• охлаждане на МНЛЗ (машини за непрекъснато отливане на заготовки)
• охлаждане на инсталации за отливки на чугун
• охлаждане на хидравлични смазки
• охлаждане на емулсии
• охлаждане и нагряване на масла
• използване на промишлена топлина
• охлаждане на изкуствени разтвори
• охлаждане на сярна киселина
• охлаждане на работна среда в коксохимически производства

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕННОСТ:
• кондензация / охлаждане на газове
• охлаждане на алкални разтвори
• охлаждане на киселина
• охлаждане на солни разтвори
• охлаждане на циркулационна вода
• охлаждане на бои
• охлаждане на галванични вани
• нагряване на среди с пара
• използване на топлина

ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕННОСТ:
• пастьоризация нагряване и охлаждане.

Моля, попълнете приложената по-долу форма
Фирма
Лице за контакт
*Телефонен номер
Факс:
*E-mail
Приложение
Тип на топлообменника
Количество

ПЪРВИ КРЪГ ВТОРИ КРЪГ
Мощност
Тип на флуидаТемп. Вход
Темп. Изход
Дебит
Налягане
Max. работна температура
Max. работно налягане
Вискозитет