Външно тяло Daikin VRVIII-S система модел RXYSQ 4-6P8V1

Външно тяло Daikin VRVIII система модел RXYSQ 4-6P8V1

Външно тяло Daikin VRVIII-S система модел RXYSQ 4-6P8V1

Едно и също външно тяло може да се свързва към вътрешни тела на система VRV или към вътрешни тела на системи Split и SkyAir