Външно тяло Daikin VRVIII-S система модел RXYSQ 4-6P8Y1

Външно тяло Daikin VRVIII система модел RXYSQ 4-6PAY

Външно тяло Daikin VRVIII-S система модел RXYSQ 4-6P8Y1 - трифазна