Вътрешно тяло VRV Daikin модел FXSQ - P, канален тип

Вътрешни тела VRV система Daikin -