Вътрешно тяло VRV Daikin модел FXMQ - P, канален тип

Вътрешни тела VRV система Daikin -