Вътрешно тяло VRV Daikin модел FXМQ - MA, канален тип

Вътрешни тела VRV система Daikin -