Вътрешно тяло VRV Daikin модел FXAQ - MV, стенен тип

Вътрешни тела VRV система Daikin -