Вътрешно тяло VRV Daikin модел FXHQ - MA, таванен тип

Вътрешни тела VRV система Daikin -