Toshiba VRF системи - Super Heat Recovery Multi

Централна климатизация - VRF системи - ТOSHIBA - SHRM

Toshiba VRF системи - SHRM (Super Heat Recovery System Multi)

Toshiba SHRM (Super Heat Recovery System Multi)- 3-тръбна система с възстановяване на топлоенергия. VRF системата SHRM на Toshiba осигурява едновременно охлаждане и отопление и има изключителна енергийна ефективност.

Предимства на Toshiba SHRM:

- Изключителна енергийна ефективност - средно COP от 3,97 (при модела 22,4kW).

- 28 варианта на комбинации от външни тела, 75 различни модели вътрешни тела от всички видове: стенен, таванен, подов, касетъчен, канален, колонен тип.

- Системата SMMS на Toshiba дава възможност за разработване на различни тръбни трасета посредством програма за избор на VRF система предлагана от компанията Toshiba.

- Огромен избор от устройства за наблюдения и контрол.