Рекуператор Daikin модел VAM150FC9

Рекуператор Daikin модел VAM150FC9

Рекуператор Daikin модел VAM150FC9

Вентилационната система Daikin за рециклиране на топлината модулира температурата и влажността на постъпващия свеж въздух, за да съответства на условията вътре. По този начин се постига баланс между вътрешната и външната среда, което дава възможност за значително намаляване на товара върху климатичната система при охлаждане или отопление. Телата HRV могат да се командват поотделно или заедно с климатичната
система (серия Daikin VRV® или Sky Air).

- можете да избирате измежду 9 модела
- Компактна, енергоспестяваща вентилация
- Специално разработен топлообменен елемент с НЕР (високоефективна хартия)
- Лесно вграждане в системата VRV®