Рекуператор Daikin модел VAM500J

Рекуператор Daikin модел VAM500J

Рекуператор Daikin модел VAM500J

Вентилационната система Daikin за рециклиране на топлината модулира
температурата и влажността на постъпващия свеж въздух, за да съответства
на условията вътре. По този начин се постига баланс между вътрешната
и външната среда, което дава възможност за значително намаляване на
товара върху климатичната система при охлаждане или отопление.
Телата HRV могат да се командват поотделно или заедно с климатичната
система (серия Daikin VRV® или Sky Air).

- можете да избирате измежду 9 модела
- Компактна, енергоспестяваща вентилация
- Специално разработен топлообменен елемент с НЕР (високоефективна хартия)
- Лесно вграждане в системата VRV®