Рекуператор с термопомпа

Рекуператорните камери с вграден термопомпен агрегат са предназначени за отопление и загряване само на пресен въздух.

За покриване на нуждите от отопление и охлаждане в самата сграда е необходимо да има основен топло/студоизточник. Това може да е котел на газ или ток за зимния режим, чилър или VRV/VRF за летния режим.

Рекуператорните камери с вграден термопомпен агрегат са подходящи за кина, театри, библиотеки, ресторанти, казина, игрални зали, многофункционални търговски центрове тип MALL,промишлени обекти и навсякъде където има нужда от 100% пресен въздух.

Комбинацията на стандартна рекуперативна камера и термопомпа позволява значително намаляване на разходите за дозагряване или доохлаждане на пресния въздух.

При тези камери термопомпата работи при по благоприятни условия от колко ако се използва стандартна такава за външен монтаж.

Например в режим отопление, през зимата, ако използвате стандартна термопомпа тя ще работи при външна температура оС, -5 С, -10 С, -15 С.

Ако обаче използвате рекуперативна камера с вградена термопомпа, то тя ще работи при термпература на изпарителя около +3С или +5 С. Ще се използва въздуха от помещението след като той е отдал енергията си първо в рекуперативния пластинчат топлообменник, а след това ще се използва остатъчната му енергия в термопомпата. Тъй като работи при по висока „външна" температура и въздуха в помещението е по сух, на практика липсва режима „дефрост". Всичко това води до значителна икономия на средства при експлоатацията на този тип камери.

За да работи нормално е необходимо в помещението температурата на засмуквания въздух да е близка до желаната. Това гарантира че в помещението има основен източник на отопление и охлаждане. За покриване на охладителния и отоплителния товар в помещението могат да се използват стандартни радиатори, вентилаторни конвектори, климатици или др.

Предлагаме ви 5 типоразмера на рекуперативна камера с вградена термопомпа:

-          Дебит от 3000 м3/час до 15000 м3/час

-          Охладителна мощност от 18 до 95 KW

-          Отоплителна мощност от 20 до 160 KW

Рекуперативните камери са така оразмерени че покриват само нуждите от загряване или охлаждане на пресния въздух. Ако все пак желаете да използвате пресния въздух и за покриване топлинните или студовите товари в помещението е необходимо да се сложи допълнителен топлообменник да покрива тези загуби.

Рекуперативната камера има вградено управление което позволява пълна автоматизация и управление на процесите. Управлението предлага четири основни функции - отопление, охлаждане, „free cooling" и "free heating".

Автоматизацията позволява машината сама да преминава през различните режими в зависимост от външната температура и температурата в помещението. Това е подходящо в есенните и пролетните дни когато за няколко часа може да има нужда от отопление или охлаждане в рамките на един ден.

Функциите „free cooling" и "free heating" са много важни през преходните сезони когато външните температури са близки тези в помещението. В този режим пресния въздух се подава в помещението през байпасна връзка. В този режим разхода на енергия за обработка на въздуха е много малък - единствената консумация е на вентилаторите.

Тези два режима формират около 30% от целогодишната работа на машината. Например в режим охлаждане, през лятото, през деня когато външната температура е висока се включва термопомпата, а вечерта и през нощта когато няма слънце и температурите са по ниски се използва режима „free cooling".

„Тайната" на икономичността при експлоатация се определя от режимите на работа и температурата на „външния" въздух. Както споменахме по горе при стандартни условия работната температура е като тази на външния въздух. При нашите модели с вградена термопомпа, независимо от истинската външната температура, нашата термопомпа работи с температура на въздуха +3С и повече. Това гарантира много висок COP в порядъка на 4-5.

През летния режим температура на въздуха при който работи термопомпата е с 4-6 С по ниска спрямо температурата на външния въздух.

При рекуперативните камери с вградена термопомпа монтажа е лесен и унифициран. Тук не ви се налага да подвързвате допълнително тръби към климатичната камера, не ви се налага да се опитвате да съвместявате различни системи за управление. Всичко е лесно и просто и лесно за монтаж. Нашите камери лесно може да се подвържат към изградени вече вентилационни системи. Широкия диапазон от типоразмери ги прави подходящи за малки офиси и за големи търговски центрове.

Предимствата на нашите камери са много, но някой от тях са:

-          Външен вид - нашите камери изглеждат добре и могат да се монтират навсякъде и да задоволят и най претенциозния клиент

-          Шум - благодарение на новия тип вентилатори които използваме нивата на шум са много ниски. Компресора е монтиран вътре в камерата и това допълнително намаля шума при работа на хладилната машина (термопомпата).

-          Тегло - теглото е с около 20-25% по голямо спрямо стандартна климатична камера, но е значително по малко спрямо стандартен климатична камера плюс стандартен чилър.

-          Автоматизация и управление - всичко е в едно. Вече не ви се налага да се опитвате да свържете в синхрон работата на чилъра и на климатичната камера. Управлението е едно и режимите са много лесни за автоматично и ръчно управление. Предлагаме ви като опция допълнителен модул за отдалечено управление на рекуператорната камера. Управлението позволява да е дават различни нива на  права на достъп.

-          Свободен напор - вида на вентилаторите позволява широк диапазон на регулиране. Един и същи вентилатор в зависимост от настройката може да осигури различен напор при един и същи дебит. Това позволява на нашите камери да се настройват дори и след време ако се окаже че проектанта нещо е сбъркал.

-          Лесна поддръжка - оставени са отвори и вратички за сервизна дейност, почистване на филтрите, промяна на режимите.

 

Всяка камера предварително се тества и едва след това се предлага на клиента. Проверяват се всички режими на работа, настройват се вентилаторите. Това гарантира на клиента че всичко ще работи нормално и безпроблемно.

Основните компоненти на нашите камери са:

-          Пластинчат рекуперативен топлообменник тип „въздух-въздух" достигащ ефективност до 66%. Топлообменник е алуминиев. Високата ефективност на топлообменника гарантира ниски експлоатационни разходи. Под рекуператора, на страната на изхвърляния въздух е монтирана вана за отвеждане конденза през зимен режим.

-          Вентилатори - използват се центробежни вентилатори тип "plug-fan"

-          Компресори - използват се компресори Copeland. В зависимост от модела и големината на камерата се използват един или няколко компресора. Когато компресорите са повече от един се използват „scroll" компресори.

-          Хладилен кръг - включва стандартни елементи на всяка една хладилна машина - изпарител, кондензатор, ТРВ, четирипътен вентил, филтър дехидратор, манометри високо  ниско налягане, магнет вентил и др.

-          Хладилен агент - използва се фреон R407C

-          Управление - използва единна система за управление както на вентилационната така и на хладилната част

-          Ел. табло - интегрирано в камерата.

-          Контролер - използва се свободно програмируем контролер. Контролера има възможност да се свърже с нова или изградена вече BMS система за цялостно управление на сгради.

За да стартирате камерата ви е необходимо единствено силово захранване.

Към камерите се предлагат и допълнителни опции като:

-          Допълнителен воден топлообменник за отопление и охлаждане

-          Допълнителен ел. топлообменник

-          Реле за защита на фазите

-          Дистанционно управление за отдалечено управление с LCD дисплей или TFT touch screen