Описание на централна климатизация Daikin тип VRV II

Система за централна климатизация Daikin тип VRV II

Производителите на климатична техника стават все повече и те буквално наводняват пазара с хиляди модели от своята продукция. Днес климатиците са способни да осигурят микроклимат, в което и да е помещение. Но как с това едновременно да спестяваме електроенергия, без да нанасяме вреда на обкръжаващата ни среда, създавайки максимално удобни условия за проектанта, и в същото време да съхраним архитектурния облик на сградата. Тази задача е къде по-сложна и не е по възможностите на всеки производител.

VRV II Daikin pic.1

Новата централна интелектуална система VRV II на корпорация DAIKIN не само леко ще се справи с тази задача, но и е способна да направи много повече. Тя вече е оценена в Япония, и миналата година са и дали награда „За най добро техническо решение" (Good design award in Japan).
Първата в света система VRV е била създадена през 1982 година от компанията DAIKIN, която в момента владее 356 патента, свързани с конструкциите, и технологии за използване на тези системи. Около милион системи VRV успешно се използват в различни ъгълчета на планетата.

 -

Област на приложение на Daikin VRV. Създаване високо ниво на комфорт и микроклимат с индивидуално регулиране на параметрите на въздуха във всяко помещение: хотели, медицински учредения, фитнес-клубове, спортни комплекси, офиси, административни сгради.

VRV II Daikin pic.3

Нов високотехнологичен външен блок на Daikin VRV системите
Оптимизацията и конструкцията на външния блок позволява, на първо място, повишаване енергоефективноста на системата и удобното и управление, да намали нивото на шума и габаритите и, да съкрати разходите на електроенергия, да опрости монтажа.
1. Намален разход за електроенергия:
Използване на двигатели само за постоянен ток с по-висок КПД в сравнение с двигателите за променлив ток (до 40% на ниски обороти). С помощта на специална функция i-Demand function може автоматично да се ограничи употребяваната мощност, като предварително и се зададе нейното пределно ниво.
2. Усъвършенствана е инверторна технология за сметка на идеалния синусоидален ток след инвертора Smooth sine wave DC Inverter, осигуряващ широка-импулсна модулация с възможност за плавно управление на компресора.
3. Понижено ниво на шума за сметка на аеродинамичните свойства на решетките на вентилатора Aero Fitting Grill и спиралните лопатки на вентилатора Aero Spiral Fan, което едновременно би довело до по-компактна конструкция без намаляване разхода на въздух.
4. Повишена енергоефективност:
Оптимизация на конструкцията на двусекционния кондензатор e-Pass heat exchanger за сметка отстраняване влиянието на неговите секции една спрямо друга и разделяне процесите на топлоотдаване между течните и газообразните фази на охладителя.
5. Намалени са габаритите на корпуса за сметка на по-компактно вградения електрошкаф Compact aero box и подобреното охлаждане на платката на инвертора и системата за управление.
Рекордно ниско потребление на електроенергия
Достигнати са максимални величини на енергоефективност за дадения клас климатици в сравнение с другите марки, както при охлаждане (EER), так и при отопление (COP). При почти пълно натоварване енергоефективноста може да се увеличи до 5-6.

VRV II Daikin pic.4

Високо ниво на комфорт със системите за централна климатизация на Daikin
То се осигурява, на първо място, за сметка комплексните решения и проблеми за климатизация и вентилация, пълна окомплектовка и заводска готовност на оборудването, голямо разнообразие на системи за управление.
VRV II не само поддържат зададената температура на въздуха в помещенията в режимите охлаждане и отопление, но и може да се обедини и с вентилация HRV или с традиционната системна вентилация. Такава комбинация успешно се интегрира в BMS системите.

VRV II Daikin pic.5

Разнообразие на системи за управление и мониторинг. VRV II реагира при изменение на параметрите в микроклимата във всяко от помещенията индивидуално или централизирано, при това интелектуалните системи за управление DAIKIN позволяват това да се прави по различни начини. Сензорния панел Intelligent Touch Controller е предназначен за централизирано управление на климатизацията и вентилацията, а също тъка мониторинговата работа на оборудването в офисни и жилищни помещения, сгради, частни хотели. Интегрираната система BACnet Gateway може да бъде вградена в BMS за цялата сграда, което осигурява широка функционалност и пълна адекватност при предаването на информация («IT-съвместимост») в големите бизнес-центрове, банки и административни сгради. Пулта за индивидуално управление на микроклимата също може да се използва за реализация на групов контрол на няколко блока, разположени в различни помещения.

VRV II Daikin pic.6

При централизираното управление се осъществява избор на оптимални стойности и параметри в микроклимата във всички помещения и сгради. Автоматизирано е не само изпълнение на повечето от функциите, но и прехода на една от тях към друга. Участието на ползвателя в управлението винаги е минимално, затова която и да е система е проста за използване.
Ниско ниво на шума, на работещата система. Вътрешните тела DAIKIN при своята работа са характерни с достатъчно ниското ниво на шума (от 25 дБА).
Нивото на шума на външния блок също може да бъде намален с помощната функция Night Mode или режима Quiet Outdoor Unit. Допуска се съгласуване на температурно-временните параметри с климатични особености за конкретната местност.
Разширения диапазон на работните температури. Благодарение на разработката на корпорация DAIKIN в системата VRV II е уникална технология, с разширени възможности за климатизация при ниски температури, което осигурява стабилно затопляне в помещенията при температура на улицата до -20°С и особено актуално е за районите със суров климат.

VRV II Daikin pic.7

Удобство за конфигуриране на системата
Модулния характер на VRV II позволява да се постави оборудването и поетапно според строителството на сградата, или да се внесе монтажа при нормална експлоатация на сградата. Това е възможно благодарение на замяната на едни блокове с други, и разширението на системата по всяко време, а също тъка и широкия диапазон на производителност на блокове:
Диапазона на охлаждане на външните блокове се състои от 14 до 134 кВт със стъпка 5,6 кВт (всичко 22 комбинации);
Максималната отоплителна мощност на един външен блок достига 50 кВт, система от външните блокове - 150 кВт;
Надеждност и работа на системата
Системата VRV II е предназначена да работи за срок на експлоатация до 30 години, затова е жизнено важно стойностното преобразуване и надеждност на нейната работа. Ето това е изключително решение на корпорация DAIKIN в това направление.

VRV II Daikin pic.8

Двойно дублиране на части за системата. В случай че възникнат неизправности при един от трите компресора във външния блок производителността е 39 кВт (14 НР) и повече, другите два продължават да работят в авариен режим. В случай на неизправност единия от външните блокове на системата е с производителност 50 кВт и повече (18 НР), другите външни блокове работят в авариен режим до отстраняване на неизправността.Повишаване ресурса на работа на системата. В VRV се е използвал един инверторен компресор, а останалите - обикновени, в резултат на което трудно би се управлявало времето и, следователно, ресурсите на неговата работа. Управлението на тяхната съвместна работа се е наложило кардинално да се подобри в VRV II по пътя увеличението на количествата инверторни компресори.

VRV II Daikin pic.9

Алгоритъма за управление работата на компресорите осигурява баланс при използването на всеки от тях с цел увеличаване ресурса на работа и надеждността на всички системи. Такъв алгоритъм може да управлява работата до девет компресора, променяйки последователността на техните включвания в пределите на няколко външни блока.

VRV II Daikin pic.11
VRV II Daikin pic.12

Удобство монтажа при VRV II Daikin
Системата VRV II осигурява съществена икономия на полезната площ на сградата.
Корпорация DAIKIN е приложила максимум усилия, така че пътят на сложното оборудване да има бърз и прост монтаж. Именно затова повечето инженерни решения са свързани с удобството и монтажа на инсталационните системи.

Всички блокове имат еднаква височина
Намаляване и ограничаване инсталирането на външни блокове. Благодарение на по здравата конструкция на външните блокове е станало възможно да се откаже използването на фундаменти (рами), поддържащи блока по целия периметър.
Външните блокове VRV II е достатъчно да се поставят на четири опори. Лекия товар и отсъствието на вибрации позволяват да се откаже допълнително подсилване на строителните конструкции на сградата.
Увеличен статичен напор. Във външния блок на системата VRV II е поставен по мощен вентилатор, осигуряващ статичния напор до 60 Па. Такава величина на напора е необходима при монтажа на блокове вътре в помещението.
Удобно свързване на тръбопроводи и кабели. Изтеглянето на захранващи кабели към външния блок е възможно от четири страни: през лицевата, лява или дясна страна на панела, а също тъка и отдолу. Тръбопроводите могат да се прекарат от лицевата страна или отдолу.
Намаляване площта и сечението на тръбопроводите. Използването на по ефективен хладилен агент (охладител) е позволило да се съкрати разхода и сечението на тръбите. Промяна в работната технология на оборудването (оптимизация на параметрите, увеличение степента на преохлаждане) също тъка е предвидено намаляване на общата площ на тръбопровода при монтаж.
Именно затова тръбопроводите в системата VRV II заемат много по-малко място в сравнение с предните VRV. При това се съкращава не само работно пространство, необходимо за прекарване на тръбопровода, но също тъка и за загуба на време и цената на окомплектовката.
Автоматизация и проектиране на системи VRV II
Новата компютърна програма VRV Xpress автоматизира подбора на блокове, тръбопроводи, рефнетов, а също тъка контролира правилността на окомплектация на системи в интерактивен режим за 7 последователни стъпки.
Предната Hi VRV Selection program позволява да се направи разчет на топло постъпването в помещенията и да моделира параметрите на микроклимата, за която и да е конфигурация VRV II.
Екологичност и безопасност експлоатация
В европейските страни от 2004 година всички климатици се пускат само с озонобезоопасни хладилни агенти(охладители), а в системата VRV II се използва най-съвършените от тези хладилни агенти (охладители) - R410A.
Всички отбелязани по-горе преимущества на VRV II свидетелстват за това, че заложените повече от 20 години в корпорация DAIKIN идеи са били определяни във времето, затова този клас климатично оборудване с право се определя за техника на бъдещето.