Система за централна климатизация Daikin тип VRV II

Система за централна климатизация Daikin тип VRV II

Производителите на климатична техника стават все повече и те буквално наводняват пазара с хиляди модели от своята продукция. Днес климатиците са способни да осигурят микроклимат, в което и да е помещение. Но как с това едновременно да спестяваме електроенергия, без да нанасяме вреда на обкръжаващата ни среда, създавайки максимално удобни условия за проектанта, и в същото време да съхраним архитектурния облик на сградата. Тази задача е къде по-сложна и не е по възможностите на всеки производител.

VRV II Daikin pic.1