Нов високотехнологичен външен блок на Daikin VRV системите

Нов високотехнологичен външен блок на Daikin VRV системите
Оптимизацията и конструкцията на външния блок позволява, на първо място, повишаване енергоефективноста на системата и удобното и управление, да намали нивото на шума и габаритите и, да съкрати разходите на електроенергия, да опрости монтажа.
1. Намален разход за електроенергия:
Използване на двигатели само за постоянен ток с по-висок КПД в сравнение с двигателите за променлив ток (до 40% на ниски обороти). С помощта на специална функция i-Demand function може автоматично да се ограничи употребяваната мощност, като предварително и се зададе нейното пределно ниво.
2. Усъвършенствана е инверторна технология за сметка на идеалния синусоидален ток след инвертора Smooth sine wave DC Inverter, осигуряващ широка-импулсна модулация с възможност за плавно управление на компресора.
3. Понижено ниво на шума за сметка на аеродинамичните свойства на решетките на вентилатора Aero Fitting Grill и спиралните лопатки на вентилатора Aero Spiral Fan, което едновременно би довело до по-компактна конструкция без намаляване разхода на въздух.
4. Повишена енергоефективност:
Оптимизация на конструкцията на двусекционния кондензатор e-Pass heat exchanger за сметка отстраняване влиянието на неговите секции една спрямо друга и разделяне процесите на топлоотдаване между течните и газообразните фази на охладителя.
5. Намалени са габаритите на корпуса за сметка на по-компактно вградения електрошкаф Compact aero box и подобреното охлаждане на платката на инвертора и системата за управление.
Рекордно ниско потребление на електроенергия
Достигнати са максимални величини на енергоефективност за дадения клас климатици в сравнение с другите марки, както при охлаждане (EER), так и при отопление (COP). При почти пълно натоварване енергоефективноста може да се увеличи до 5-6.

VRV II Daikin pic.4