Разнообразие на системи за управление и мониторинг за VRV II

Разнообразие на системи за управление и мониторинг. VRV II реагира при изменение на параметрите в микроклимата във всяко от помещенията индивидуално или централизирано, при това интелектуалните системи за управление DAIKIN позволяват това да се прави по различни начини. Сензорния панел Intelligent Touch Controller е предназначен за централизирано управление на климатизацията и вентилацията, а също тъка мониторинговата работа на оборудването в офисни и жилищни помещения, сгради, частни хотели. Интегрираната система BACnet Gateway може да бъде вградена в BMS за цялата сграда, което осигурява широка функционалност и пълна адекватност при предаването на информация («IT-съвместимост») в големите бизнес-центрове, банки и административни сгради. Пулта за индивидуално управление на микроклимата също може да се използва за реализация на групов контрол на няколко блока, разположени в различни помещения.

VRV II Daikin pic.6