Удобство за конфигуриране на системата VRV

Удобство за конфигуриране на системата
Модулния характер на VRV II позволява да се постави оборудването и поетапно според строителството на сградата, или да се внесе монтажа при нормална експлоатация на сградата. Това е възможно благодарение на замяната на едни блокове с други, и разширението на системата по всяко време, а също тъка и широкия диапазон на производителност на блокове:
Диапазона на охлаждане на външните блокове се състои от 14 до 134 кВт със стъпка 5,6 кВт (всичко 22 комбинации);
Максималната отоплителна мощност на един външен блок достига 50 кВт, система от външните блокове - 150 кВт;
Надеждност и работа на системата
Системата VRV II е предназначена да работи за срок на експлоатация до 30 години, затова е жизнено важно стойностното преобразуване и надеждност на нейната работа. Ето това е изключително решение на корпорация DAIKIN в това направление.

VRV II Daikin pic.8