Двойно дублиране на части за системата. В случай че възникнат неизправности при един от трите компресора във външния блок производителността е 39 кВт (14 НР) и повече, другите два продължават да работят в авариен режим. В случай на неизправност единия от външните блокове на системата е с производителност 50 кВт и повече (18 НР), другите външни блокове работят в авариен режим до отстраняване на неизправността.Повишаване ресурса на работа на системата. В VRV се е използвал един инверторен компресор, а останалите - обикновени, в резултат на което трудно би се управлявало времето и, следователно, ресурсите на неговата работа. Управлението на тяхната съвместна работа се е наложило кардинално да се подобри в VRV II по пътя увеличението на количествата инверторни компресори.

Описание на централна климатизация Daikin тип VRV II - vrv ii daikin 10