Алгоритъма за управление работата на компресорите

Алгоритъма за управление работата на компресорите осигурява баланс при използването на всеки от тях с цел увеличаване ресурса на работа и надеждността на всички системи. Такъв алгоритъм може да управлява работата до девет компресора, променяйки последователността на техните включвания в пределите на няколко външни блока.

VRV II Daikin pic.11