Удобство монтажа при VRV II Daikin

VRV II Daikin pic.12

Удобство монтажа при VRV II Daikin
Системата VRV II осигурява съществена икономия на полезната площ на сградата.
Корпорация DAIKIN е приложила максимум усилия, така че пътят на сложното оборудване да има бърз и прост монтаж. Именно затова повечето инженерни решения са свързани с удобството и монтажа на инсталационните системи.

Всички блокове имат еднаква височина
Намаляване и ограничаване инсталирането на външни блокове. Благодарение на по здравата конструкция на външните блокове е станало възможно да се откаже използването на фундаменти (рами), поддържащи блока по целия периметър.
Външните блокове VRV II е достатъчно да се поставят на четири опори. Лекия товар и отсъствието на вибрации позволяват да се откаже допълнително подсилване на строителните конструкции на сградата.
Увеличен статичен напор. Във външния блок на системата VRV II е поставен по мощен вентилатор, осигуряващ статичния напор до 60 Па. Такава величина на напора е необходима при монтажа на блокове вътре в помещението.
Удобно свързване на тръбопроводи и кабели. Изтеглянето на захранващи кабели към външния блок е възможно от четири страни: през лицевата, лява или дясна страна на панела, а също тъка и отдолу. Тръбопроводите могат да се прекарат от лицевата страна или отдолу.
Намаляване площта и сечението на тръбопроводите. Използването на по ефективен хладилен агент (охладител) е позволило да се съкрати разхода и сечението на тръбите. Промяна в работната технология на оборудването (оптимизация на параметрите, увеличение степента на преохлаждане) също тъка е предвидено намаляване на общата площ на тръбопровода при монтаж.
Именно затова тръбопроводите в системата VRV II заемат много по-малко място в сравнение с предните VRV. При това се съкращава не само работно пространство, необходимо за прекарване на тръбопровода, но също тъка и за загуба на време и цената на окомплектовката.
Автоматизация и проектиране на системи VRV II
Новата компютърна програма VRV Xpress автоматизира подбора на блокове, тръбопроводи, рефнетов, а също тъка контролира правилността на окомплектация на системи в интерактивен режим за 7 последователни стъпки.
Предната Hi VRV Selection program позволява да се направи разчет на топло постъпването в помещенията и да моделира параметрите на микроклимата, за която и да е конфигурация VRV II.
Екологичност и безопасност експлоатация
В европейските страни от 2004 година всички климатици се пускат само с озонобезоопасни хладилни агенти(охладители), а в системата VRV II се използва най-съвършените от тези хладилни агенти (охладители) - R410A.
Всички отбелязани по-горе преимущества на VRV II свидетелстват за това, че заложените повече от 20 години в корпорация DAIKIN идеи са били определяни във времето, затова този клас климатично оборудване с право се определя за техника на бъдещето.