Обща информация за термопомпите

Термопомпи от водещи производители

Енергоефективни термопомпи - описание, цени на термопомпи, поръчки, доставки и монтаж. Проектиране на термопомпени инсталации.

В днешнo време се обръща все по голямо внимание на комфорта на клиентите и на техните желания. В нашето ежедневие голяма част от времето си ние прекарваме в офиса, в магазина, в заведения и изобщо в среда която е необходимо да бъде климатизирана. Искаме през зимата да ни е топло, а през лятото да ни е хладно. Когато говорим за нашия дом това се постига с индивидуални климатици известни като "split sistemi". Когато обаче искаме да климатизираме голяма сграда - административна сграда, търговски и развлекателни зали, производствени помещение или друго голямо помещение ние се нуждаем и от по големи машини и съоръжения.
Такива машини са термопомпите. Името им идва от английското "heat pump". Почти всички сгради имат монтирани термопомпи които се използват за отопление и охлаждане.
Термопомпите работят на принципа на хладилните машини. Съвременните термопомпи могат да работят ефективно в режим отопление при външна температура до -15 С, и в режим охлаждане при външна температура до +45 С.
Термопомпите които най често се използват са два вида: въздух-вода и вода/вода.
Термопомпите въздух-вода извличат енергия от околния въздух и я използват за загряване на или охлаждане на вътрешната водна инсталация. Много често тези термопомпи се комбинират с котел на твърдо гориво, котел на газ или където е възможно с абонатна станция от ТЕЦ. Допълнителния източник на енергия се използва през дните когато температурите са ниски и използването на термопомпа не е икономически ефективно. Най общо принципа на термопомпите въздух-вода се състои в следното:
1. Режим отопление - хладилния агент (фреон) преминава през външния топлообменник на термопомпата, отнема енергия от околния въздух и се изпарява при ниско налягане. След това изпарения хладилен агент се засмуква от компресора и под високо налягане попада във втори топлообменник, най често пластинчат топлообменник вода/фреон, където хладилния агент започва да кондензира. При процеса на кондензация се отделя голямо количество енергия (топлина) която се използва за загряване на водата във вътрешната отоплителна инсталация. След като хладилния агент е отдал енергията си той отново постъпва във външния топлообменник отново се изпарява и цикъла се повтаря. От типа на хладилния агент зависи до каква външна температура е удачно да се използват термопомпите в режим отопление. Развитието на индустрията изисква нови и все по ефективни и безвредни хладилни агенти.
2. Режим охлаждане - режима на охлаждане е подобен на режим отопление. В режим охлаждане хладилния цикъл се „обръща" на обратно. Хладилния агент постъпва във външния топлообменник на термопомпа където кондензира при високо налягане. Кондензирайки той отдава енергията си на околната среда. Втечненият вече хладилен агент постъпва във вътрешния топлообменник вода/фреон и започва да се изпарява. При своето изпарение той отнема енергията от водата от вътрешната инсталация. Охладената вода се подава към вентилаторни конвектори които охлаждат въздуха в помещението.
Изпарения хладилен агент постъпва отново във външния топлообменник където кондензира и отдава отнетата енергия, топлина, във околната среда.

Термопомпите вода-вода работят на същия принцип както въздух-вода. Разликата че вместо въздух като източник на енергия се използва вода. Тази вода може да бъде от кладенец (сондаж), серпентини в земята, вода от реки, езера, морска вода и т.н.
Термопомпите вода-вода имат по висок COP и EER спрямо тези на въздух. Недостатък е единствено факта, че е необходимо да се осигури непрекъснат приток на вода с определена температура и дебит. При по големи инсталация осигуряването на непрекъснат дебит вода често се оказва трудно. Предимството на тези термопомпи е че могат на 100% да покрият нуждите от отопление и охлаждане.