Модели кондензатори SWEP

Кондензатори, модели пластини и тяхното приложение Използват се в инсталации за загряване на вода (абонатни станции, пара), нефтени продукти (горива, масла), хранително вкусова промишленост (загряване на мляко, пюрета, сокове), химическа промишленост и др.

B-type - един от най често използваните модели. Намира широко приложение в най различни области.
BDW-type - Висока топлинна ефективност. Използва се там където е недопустимо да има пропуски и смесване на двата флуида. Изработени с двойни стени гарантират че няма да има смесване. Намират приложение в хранително вкусовата промишленост, химическата промишленост, при производство на лекарства и др. Топлообменниците с двойни стени могат да се използват за оползотворяване на отпадната топлина от чилъри и хладилни инсталации след което водата може да се подава директно към инсталация за питейна вода без да има риск от замърсяване на водата.
DB-type - подобен на B-type, използва се при топлообменници с два основни флуида и един който се загрява или охлажда. Изполва се при климатични системи за прецизен контрол, чилъри и термопомпи и др., споени топлообменници с два фреонови кръга и един вода.