Daikin Althermа - Естественият избор

Daikin Althermа - Естественият избор

Daikin Althermа - Естественият избор, Максимално ефективни решения

 

Термопомпа Daikin Altherma въздух / вода

456. Daikin Altherma

Системата Daikin Altherma за отопление и охлаждане на дома се базира върху технологията на термопомпите въздух вода и представлява гъвкава и изгодна алтернатива на отоплението с органични горива (твърдо гориво, нафта, газ), а освен това има и възможност за охлаждане. DAIKIN Altherma е енергийно ефективна система, което я прави идеално решение за отопление и охлаждане на еднофамилни къщи и апартаменти, както и води до ограничаване на консумацията на ел. енергия и намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

Защо да изберете DAIKIN ALTHERMA

1. Икономически изгодна алтернатива на органичните горива

DAIKIN Altherma е алтернатива на котлите със стандартни органични горива. Подмяната на съществуващи котелни инсталации води до намаляване на експлоатационните разходи, намаляване на разходите по ремонт и почистване и др.

2. Ниски сметки за енергия и ниски емисии на въглероден диоксид

Стандартните горива стават все по-оскъдни и по-скъпи. Затова все по-атрактивни стават системи за топление с възобновяеми източници на енергия от типа термопомпа въздух вода, която използва свободната топлина на външния въздух и е най-малко три пъти по- ефективна от бойлера със стандартно органично гориво. Така имаме нисък разход на първична енергия и няма никакви директни емисии на въглероден диоксид.

3. Лесен монтаж

Компактното външно тяло може да бъде се монтира на всяко удобно. Вътрешният хидробокс не изисква специално помещение или инфраструктура като комини, резервоари за гориво или газови връзки и др. Системата Daikin Altherma може да се свърже към стандартни радиатори с ниска температура в нови или обновени сгради, или да се свърже към инсталация с вентилаторни конвектори.

4. Тоталното решение за осигуряване на комфорт през всички сезони

Системата Daikin Altherma е предназначена за целогодишна климатизация. За разлика от своите конкуренти Daikin Altherma предлага режим отопление, режим охлаждане и режим подаване на санитарна гореща вода целогодишно. Модерната инверторна технология на Daikin позволява точно и стабилно поддържане на температурата при възможно най-ниския разход на енергия независимо от външните условия.