Почистихте ли филтъра на Вашия климатик?!

Почистихте ли филтъра на Вашия климатик?!

Поддържане на климатик

Какво представлява поддържането на един климатик ?

Под поддръжка се разбира периодично почистване филтрите и топлообменника на вътрешното тяло и топлообменника на външното тяло.

В повечето случаи  основно  внимание винаги се обръща на вътрешното тяло, тъй като при него има повече замърсители – прах, тютюнев дим, мазнини и др.

 - Замърсяване с прах - прахта е основен замърсител от който климатикът се предпазва чрез неговите филтри.Графикът за почистване на филтрите е различен и се определя в зависимост от степента на замърсеност на помещението в което е монтиран климатикът, но въпреки това може да се препоръча почистване веднъж месечно. Непочистването на филтрите води до увеличен шум от вътрешното тяло, недостатъчна отдавана мощност, увеличена консумация на електро енергия, като при някои модели климатици и протичане на вода от климатика в следствие невъзможността за свободно изтичане. В случаите на небрежно отношено и силно замърсени филтри както се вижда на снимка.1, се получава увличане на праха, който преминава през филтрите като замърсява топлообменника на вътрешното тяло(снимка.2) и вентилатора (снимка.3), и ваната събираща кондеза  в рижим охлаждане.             

замърсяване на филтър с прах

Снимка 1: Замърсени филтри


замърсен топлообменник на вътрешно тяло на климатик

Снимка 2: Замърсен топлообменник на вътрешно тяло на климатик


замърсен вентилатор на вътрешно тяло на климатик

Снимка 3: Замърсен вентилатор на вътрешно тяло на климатик


Замърсяването на топлообменника и ваната отделяща конденза  с прах  води до благоприятни условия  за развитие на плесен и бактери, най- вече в режим на охлаждане, когато имаме интензивно кондензо отвеждане и наличие на влага. Това води до отделяне на неприятна миризма от климатика, на бактерии и спори, които водят до раздразняване на лигавицата и горните дихателни пътища, особено при малки  деца и хора с хронични заболявания.

 - Замърсяване от цигарен дим  - замърсяването от цигарен дим се проявява основно в режим охлаждане. Това се получава по естествен път, тъй като поради ниската температура на топлообменника( 5 до 9 °С), се получава полепване на никотина по ламелите , снимка.4 , като също така води и до пожълтяване на пластмасовия корпус, снимка.5. Веднъж полепна никотинът, той води до постоянна миризма на цигари, дори и в помещението да не се пуши дълго време след замърсяването. Почистването на топлообменника се извършва с препарат.

Почистването на пластмасовия корпус на практика е невъзможно, поради факта че никотинът се свързва с молекулите на пластмасата като образува стабилно съединение променящо цветът от бял към жълтеникъв.

замърсен топлообменник от цигарен дим

Снимка 4: Замърсен топлообменник на вътрешно тяло на климатик от цигарен дим


замърсяване на вътрешно тяло на климатик от цигарен дим и прах

Снимка 5: Замърсяване от прах и цигарен дим


замърсена на кондензна вана на касетъчен климатик

Снимка 6: Замърсена кондензо-отвеждаща вана на касетъчен климатик


 - Замърсяването  от  мазнина  - наподобява замърсяването с цигарен дим. То се получава при климатици монтирани в кухни, където при процеса на готвене (пържене или варене ), се отделят растителни или животински мазнини, които се изпаряват и ако климатикът работи  полепват по топлообменника.

Почистването се извърша с препарат.

Посочените от нас по-горе снимки са на силно замърсени климатици, при които почистване на място не е възможно, поради силното замърсяване и във вътрешността на климатикът. Процедурата в този случай е : демонтаж на киматикът, транспортирате до сервизна база, цялостно разглобяване на климатикът, почистване, сглобяване, тестване в сервизни условия, връщане при клиентът и монтаж .

На смимка.7 сме показли чисти филтри на климатик , а на снимка.8 замърсени филтри в допустими граници на същия климатик от снимка.7. след едномесечна работа.

климатик с чисти филтри

Снимка 7: Климатик с чисти филтри


климатик със замърсени филтри при работа 30 дни

Снимка 8: Климатик със замърсени филтри при работа 30 дни


 За да не се стига до демонтиране на климатика, се препоръчва периодично почистване на филтрите и измиване на топлообменниците с препарат, който може да се намери във всеки магазин и фирма специализирани в тази област.

 Замърсяването на външното тяло се свежда до замърсяване с прах. Степента на замърсяване се определя от местоположението на сградата до източници на прах -  пътища, промишлени зони, строителни обекти.

Препоръчва се почистване на топлообменника поне два пъти в годината .

От екипа на Софклима БГ ООД.