Zuba е съкращение от формата "zubbato", което на японски означава прецизно или своевременно, а Dan означава топлина. Самото име подсказва, че с широките си възможности за отопление, Zubadan установява нови стандарти за топлинна ефективност.

Технологията Zubadan гарантира 100% от номиналната си мощност до -15°С външна температура и безпроблемна работа до -25°С при 80% от номиналната си мощност

При обикновената инверторна технология, когато се понижи околната температура намалява и капацитета на външното тяло. С технологията Zubadan термопомпите въздух вода запазват номиналната си мощност до -15°C, а при -25°C тя е 80%.

Някои термопомпи са по-шумни от други. По-старите технологии, като тези с компресор с фиксирана скорост, са значително по-шумни в сравнение с новото поколение инверторни термопомпи. Термопомпата въздух вода Zubadan се отличава с изключително ниски шумови нива както на вътрешното, така и на външното тяло.

Както енергоспестяващ, така и безопасен за околната среда, Ecodan от Mitsubishi Electric е високоефективна термопомпена система, която улавя „енергия от външния въздух“ - възобновяем енергиен източник, и я пренася в сградата. 

Термопомпите въздух вода Ecodan&Zubadan са с ново поколение инверторно управление, точен температурен контрол осигуряващ комфортно отопление и компактен дизайн. Вътрешното тяло е изключително лесно за монтаж. Ecodan привлича вниманието със своето уникално енергоспестяване, висок комфорт и лесна експлоатация и поддръжка.