SkimProt

SkimProt

SkimProt – защитна лепенка за банкови карти от незаконно копиране на данни (скимиране).


SkimProt е българско инженерно решение, което предпазва незаконното копиране на данни от карти за безкасово плащане, с цел използването им без знанието на картодържателите.

Места за копиране на данните:
 - самостоятелни АТМ устройства – банкомати         

 - издателят на картата или авторизационният център.

 - Устройства за безкасово плащане в търговски обекти

 - Места за безкасово плащане в търговски обекти