Топлообменник с двойни стени BDW16DW

SWEP е един от малкото производителите които произвеждат топлообменници с двойни стени. При тези топлообменници допълнително се гарантира че няма да се получи смесване на различни течности в случай на пробив в пластината. При обикновенните топлообменници ако се получи пробив се получава смесване на двата флуида, което в зависимост типа на флуидите може да се установи трудно. Ако например имате топлообменник вода/вода, установяването на пробив е много трудно. Ако имате топлообменник вода/фреон получаването на пробив означава влизане на вода в компресора което води до скъп ремонт на агрегатите.

Модела BDW16DW на SWEP, гарантира че дори при пробив в някоя от пластини няма да се получи смесване на различните флуиди.

Този модел е особено подходящ в случаите когато загрятата или охладената вода се използва за питейни нужди. Между две пластини има празно място, което гарантира, че при пробив в която и да е страна веднага ще се види че има теч без това да доведе до смесване на флуидите.

Това им предимство ги прави особено подходящи за:

- Охлаждане и загряване на вино

- Охлаждане и загряване на спиртни напитки

- Охлаждане и загряване на вода за питейни нужди

- Охлаждане и загряване на шоколад