Топлообменници

Пластинчатите топлообменници намират широко и разнообразно приложение в хладилната промишленост, в системи за отопление и охлаждане, индустрията, хранително вкусовата промишленост и др.

Отличната логистика на топлообменниците предоставя кратки срокове за доставка.

Топлообменници

Код за сигурност:

*Моля въведете кода от изображението: