Топлообменници Sondex

Топлообменници - Sondex

Топлообменници Sondex

 

Топлообменници Sondex - специализирана датска компания за разработка, производство и доставка на пластинчати топлообменни апарати и генератори за прясна вода. От основаването си през 1984 година компанията Sondex A/S се е превърнала в една от водещите компании на световния пазар и е разработила широк асортимент от пластинчати топлообменници и апарати за решения на каквато и да е инженерна задача в сферата на тoплообмена. Производствената програма на Sondex A/S включва споени, полу-заварени и заварени топлообменници, а също тъка и генератори за прясна вода на основата на пластинчатите топлообменници. С помощта на технологичните нововъведения Sondex A/S е разработила и пуснала в производство ново поколение пластинчати топлообменни апарати и генератори за прясна вода.
Използвайки широк асортимент от пластинчати топлообменници и апарати, Sondex A/S получава оптимално техническо решение за каквато и да е задача. Диаметъра на съединенията са от Ø15 мм до Ø500 мм и позволяват да се използва работна среда с разход от 50 л/ч до 2000 м3/ч.
Типовия ред на генераторите за прясна вода на компанията Sondex A/S има мощност от 1 до 100 тона на денонощие.
Филиалите на компанията и глобалната мрежа са високо професионални представителства изпълняващи задачи по продажба и маркетинг за продукциите на Sondex.

 

Успешното развитие и производствените програми са направили Sondex A/S компания с необикновено високо темпо на ръста.

Моля, попълнете приложената по-долу форма
Фирма
Лице за контакт
*Телефонен номер
Факс:
*E-mail
Приложение
Тип на топлообменника
Количество

ПЪРВИ КРЪГ ВТОРИ КРЪГ
Мощност
Тип на флуидаТемп. Вход
Темп. Изход
Дебит
Налягане
Max. работна температура
Max. работно налягане
Вискозитет