Основни начини за закрепване на въздуховоди.

Основни начини за закрепване на въздуховоди.

 

Най-разпространеното закрепване на правоъгълните въздуховоди е с помощта на шпилки и профили, като профилите са два основни типа: Z- и L- образни, закрепването към въздуховода се осъществява с помощта на самонарезни винтове

Профил вентилация 1

1.1 Закрепване с помощта на Z-образен профил и шпилки

Профил вентилация 2

1.2 Закрепване с помощта на L-образен профил и шпилки

   

Принципно разликата между L- и Z-образните профили няма (1.1, 1.2), но обикновено Z-образните профили се използват при закрепване на по-масивни въздуховоди.

Профил вентилация 3

1.3 Закрепване с помощта на П-образен профил и шпилки

Скоба вентилация

2.1 Закрепване с помощта на скоби и шпилки

Ако е необходимо да се монтира правоъгълен въздуховод с внушителни габарити, обикновено се използва укрепване с помощта на шпилки и П-образен профил (1.3). При такъв начин на монтаж, въздуховода се опира на профила, а възможните странични премествания са ограничени с шпилки. За по-добра плътност, прулягане и много добра звуко изолация между въздуховода и профила се поставят специални гумени профили. По такъв начин, при закрепване с П-образен прифил, тялото на въздуховода не се наранява със самонарезни винтове, затова този начин е най-предпочитания при монтажа на топло и звукоизолирани въздуховоди.

При монтаж на  въздуховоди с кръгло сечени много често се използват скоби и шпилки (2.1). Този начин е прост, ефективен и позволява с еднакъв успех да се монтират както обикновени, така и топло и звукоизолирани въздуховоди. Най-важно е да имате под ръка комплект от скоби с необходимия диаметър.

перфолента 1

3.1. Закрепване с помощта на перфолента без скоба

перфолента и скоба

3.2. Закрепване с помощта на перфолента и скоба

Посоченото закрепване в 3.1 се използва, както за кръгли въздуховоди, така и за правоъгълни въздуховоди с помощта на перфолента. Такова закрепване безусловно е по-евтино, но преобладават куп недостатъци. Преди всичко, той не осигурява нужната твърдост, а по някога въздуховода започва да се движи и вибрира. Освен това, при закрепване на въздуховода с перфолента той трудно се изравнява по височина. В резултат, на което рязко се увеличава нивото на шума, а при явни грешки в монтажа може да се наруши херметичността на трасето. Ако има опастност от използването на перфолента при монтажа, по-добре ще е да се използват скоби (3.2). Опитните монтажници обикновено ограничават използването на перфолента към кръгли въздуховоди с диаметър до 150-200мм, а при поставяне на въздуховоди с по-голямо сечени предпочитат да използват по-надежни видове съединения.

Не е по-малко важно и начина за закрепване на въздуховодите към тавана. Обикновено за това се използват високо качествени метални анкери.

При поставянето на анкер, целият товар се поема от него, затова се препоръчва прилагането именно на този вид закрепване. Ако използваме каквото ни попадне под ръка, може да се получи разхлабване и да доведе до деформации на въздуховода с всички произтичащи последствия.

стяга

4. Закрепване с помощта на стяга

В отделни случаи поставянето на въздуховоди прикрепени към тавана е невъзможно или нецелесъобразно. В такъв случай за монтаж на трасето се избира метален ъгъл, греда: винкел, Т-образен профил и др. На съществуващият профил се поставят специални стяги, за които се закрепват шпилки (4).