Описание на серията Nocria на Fujitsu General

Инверторен климатик Fujitsu General стенно-таванна сплит система серия Nocria

Идеален въздушен поток с климатици GENERAL Nocria
Мощен вертикален поток

Nocria обхваща за загряване площ 1.5 пъти повече, от обикновенните климатици Fujitsu General

Комфортно е в която и да е част на стаята, даже ако нейната площ е достатъчно голяма

Още повече за комфорта, т.к.:

* Топлината се насочва към краката
* няма усещане за силно обдухване

топлината се усеща даже и на по голямо растояние


Комфортен хоризонтален поток

Ефективната площ на охлаждане на Nocria е 1.5 пъти повече, отколкото в обикновенните климатици Fujitsu General

Студения въздух прониква във всички точки на стаята, даже ако тя е по голяма

Още повече за комфорта, т.к.:

* студа не духа в краката
* потока преминава високо над работната зона

охлаждането е ефективно даже на растояние

Икономия на електроенергия
Климатика GENERAL Nocria спестява електроенергия благодарение на това, че филътра постоянно се намира в чисто състояние и не затруднява преминаването на студения въздух (топъл) от топлообменника на вътрешния блок
Самопочистващ се филтър

Самопочистващия се филтър се активира в автоматичен режим при замърсяване, а също тъка и от пулта за управление. Спомоща на електромотор, поставен във вътрешния блок на климатика General Nocria, филтъра се предвижва навън и преминава през системата за почистване от прах. След това почистения филтър се връща обратно.
На рисунката:
a - автоматична система за почистване на филтъра;
b - вентилатор;
c - мотор на вентилатора

Ултравиолетово обеззаразяване на въздуха
Обеззаразването на въздуха се осъществява благодарение на двудиапазонна ултравиолетова лампа, поставена във вътрешния блок на климатика GENERAL Nocria. Микробите и бактериите се унищожават вътре в блока, така че въздуха на изхода има стирилна чистота.
Вграден Йонизатор
Веднага след включване на климатика GENERAL - Nocria се активизира функцията сухо почистване на вътрешността на стайния блок. Потока на озона, стимулиращ ултравиолетовия источник почиства стайния блок и отстранява миризмите, натрупани за времето на обикновенния климатик.
Дистанционно управление

В настоящия момент са достъпни 3 модела климатици General Nocria :

General AWHZ14LB

General AWHZ18LB

General AWHZ24LB