Описание на новата V серия Super Daiseikai на Toshiba

Описание на новата 5 серия Super Daiseikai на Toshiba модел PKVP-E

Днес всички марки климатици ползват технологията INVENTER, която е открита още през 1981г. от Toshiba. За технологичното си развитие днес и за бъдеще Toshiba без да спира продължава развитието си.
През последните години Toshiba "DC Hybrid", започна да използва световната DC Inverter технология,
с която технология са една крачка пред останалите марки климатици - конкуренти. С използването на новата технология DC Inverter - Toshiba успя 20% да намали консумираната електроенергия.

424. DAISEIKAI_

През 2009г. Toshiba за първи път в света с помощта на двустъпален двойнороторен компресор , създаде продукт, чийто енергийно потребление стига минимално равнище и за тях се отнася фразата „минимално енергийно потребление".

Новите Toshiba Super Inverter Daiseikai климатици при минимум капацитет на работа за отопление или за охлаждане консумират 0,07kW електроенергия.
Характеристики:
- първия в света двустъпален двойнороторен компресор при всичките им модели за отопление и охлаждане, при минимален капацитет консумират 0,07W електроенергия.
- С Vektor контрола DC Hybrid Inverter технологията при всички INVENTER климатици успя с 20% да намали консумираната електроенергия.
- 5,63* COP е модела в света с най-малък разход на ток.
- А класа е установения бърз климатик, с повече от 75% по-резултатен, по-продуктивен, по-надежден.
- Всички модели за отопление и охлаждане са А+ клас.
- Работят при (-15)ºC в режим отопление и (46)ºC в режим охлаждане.
- Климатика е с уникален дизайн на вътрешното тяло.
- Не вреди на озоновия слой.
- Филтри за 10 пъти по-добро почистване на въздуха в помещението.
- Функция за самопочистване.
- С едно докосване вие сте избрали специалната програма My Comfort.
- Има 24 часов таймер за работа.
Благодарение на първия в света двустъпален двойнороторен компресор се намали разхода на електроенергия при минимален капацитет за всички модели е до 0,07kW. Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 1
Hybrid Inverter - при традиционните климатици, компресорите са устойчиви, но пък за сметка на това се харчи много енергия. Toshiba проектира DC Hybrid Inverter технология и успя да достигне бързината и устойчивостта на компресорите, използвани при традиционните климатици, но с по-малка консумация на енергия. Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 2
Най-икономичния климатик: Новият Super Inverter Toshiba Daiseikai PKVP климатик с DC inverter технология има и нов дизайн. При традиционните климатици в един ред са топлообменниците, а при Super Inverter Toshiba Daiseikai PKVP са в два реда. Резултатът е - много намален разход на енергия, при висок капацитет на работа.
Новите Super Inverter Daiseikai 5,63 COP* (за най-малкия модел) са с годишен разход на енергия 177kW, което ги прави най-икономичните в сравнение с останалите А клас климатици.

Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 3Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 4
Най-чист въздух: Super Inverter Toshiba Daiseikai PKVP климатици, благодарение на вградените йонизиращи и плазмени филтри, помещенията се пречиства от бактерии, вируси, лоша миризма и замърсяване. С размер 0,0001 микрона всички съществуващи замърсители се улавят и се унищожават. По този начин за вас и за околните остава да дишате един чист и свеж въздух.
Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 5 Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 6
Благодарение на самопочистващата се функция на Toshiba, се намалява появата на ръжда в климатика. Тази самопочистваща функция спомага за поддържане на топлообменниците в сухо състояние. По този начин ви се намаляват разходите за поддръжка на климатика.
И Бонус най-висок комфорт: сред климатиците най-мощният е DaiSeiKai, с едно докосване на "Hi-Power" вие постигате екстра бързина и 650 m³/час въздушна струя. Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 7
Най-висока степен на комфорт: посредством 12 степенната щора въздушната струя може да се насочи към исканата от вас посока. Toshiba Super Daiseikai PKVP-E снимка 8
Налични модели:
Toshiba Super Daiseikai V RAS-10PKVP-E
Toshiba Super Daiseikai V RAS-13PKVP-E
Toshiba Super Daiseikai V RAS-16PKVP-E
Toshiba Super Daiseikai V RAS-18PKVP-E