Business center - гр. София

Business Center - гр. София

Проектиране, доставка и монтаж на VRF система, вентилационна инсталация и подово отопление за размразяване на покрива и паркинга.

Abacus center снимка 2
Abacus center снимка 3
Abacus center снимка 4
Abacus center снимка 5
Abacus center снимка 6
Abacus center снимка 7
Abacus center снимка 8
Abacus center снимка 9
Abacus center снимка 10
Abacus center снимка 11
Abacus center снимка 12
Abacus center снимка 13
Abacus center снимка 14
Abacus center снимка 16
Abacus center снимка 17
Abacus center снимка 18
Abacus center снимка 19
Abacus center снимка 20
Abacus center снимка 21
Abacus center снимка 22
Abacus center снимка 23
Abacus center снимка 24
Abacus center снимка 25
Abacus center снимка 26
Abacus center снимка 28
Abacus center снимка 29
Abacus center снимка 30
Abacus center снимка 31