Daikin Ururu Sarara. Особености на климатик Daikin Ururu Sarara

Овлажняване, изсушаване, вентилация, отопление и охлаждане в една система - URURU SARARA

 

Особености на сплит системата Daikin FTXR Ururu Sarara.
Както е  известно, за човека като жизнено необходимите параметри на обкръжаващия го  въздух се  явява неговата температура, влажност, свежест, чистота, а също тъка и неговата подвижност.

460. Лого Ururu Sarara

Не отдавна битовите настенни климатици са били неспособни да увлажняват и подават свеж атмосферен въздух, затова се е налагало дополнително да се купуват увлажнители за въздух и да се грижим за вентилацията. Но това е било вчера...

Корпорация Daikin е представила първата в света сплит-система за настенен тип, която е способна да подава свеж атмосферен въздух в помещението, а при необходимост и да го увлажнява!

При това не нужна специална емкост - съд, (както в обикновенните увлажнители за воздух), в които се налага да се долива вода. Външния блок на климатика събира влагата от атмосферния въздух. Трябва да се отбележи, че чистия и увлажнен въздух от климатика не се събира в горните части на помещението, както при работата на битовия увлажнител, а по  пътя на климатичното смесване равномерно се распределя по целия обем на помещението.

461. Ururu_1 Фиг. 1. Разпределение на увлажнения въздух при използване на:
а) битов увлажнител; б) климатик Daikin FTXR

Процес за меко oвлажняване на въздуха специалистите на DAIKIN са я нарекли Ururu. В допълнение на това е предложен начин за подсушаване на въздуха без сваляне на температурата, това е тъй наречения начин - Sarara  ( отличавайки се от обикновения начин за изсушаване режима Dry). Тези два нови начина осигуряват поддържане на относителна влажност на въздуха в най- комфортния диапазон от 40 до 60 % и, естествено, се запазва възможността за независимо изменение на температурата.

По какъв начин става процеса овлажняване Ururu и подсушаване на въздуха Sarara ?

Постъпващия във външния блок атмосферен въздух преминава през касета от порест хигроскопичен материал (цеолит). Въртенето на касетата води до пренос на влага в зоната на нагряване (Фиг. 2). През нагретия участък преминава свежия въздух, отделяйки значително голямо количество влага, което се е съдържало във въздуха. И обратно, въздуха, отдаващ своята влага и връщайки се обратно в атмосферата, става сух.

462. Ururu_2

Фиг.2. Последователността за регулиране влажността на въздуха във външния блок:
а) овлажняване на атмосферния въздух; б) регулатор за подаване на въздух в помещението

В зависимост от поставеното положение на пулта за управление режим - Ururu или Sarara, се отваря път за овлажняване, или изсушаване на свежия въздух, който ще се подава с вентилатор по гъвкав армиран ръкав във вътрешния блок.

463. ururu_3 Фиг.3. Особености на вътрешния блок FTXR
В климатика Daikin FTXR е приложена схема за двустранно почистване на въздуха - във външния и вътрешния блок.
Отначало специалния катализатор разлага неприятните миризми, а също така отделя отработените газове (NOx, SOx), които могат да присъстват в атмосферния въздух. Въздухоочистителния филтър, е разположен в съединението на гъвкавия ръкав с вътрешния блок, и спира съдържащия се във въздуха прах и цветен прашец. Във втория стадии на почистване взема участие фотокаталитичен филтър и източник на триизмерен разряд. Технологията на триизмерния разряд ефективно се прилага в новите въздухоочистители Daikin.
464. Ururu_4 Фиг.4.Състав на филтрите на  вътрешния блок
Фотокаталитичен филтър заедно с триизмерния разряд ефективно  премахват образуващите се  в помещението за целия ден неприятните  миризми. След 1 минута работа миризмата на цигарения дим се снижава с  80 %, след 10 минути на 90 %. Всеки филтър трябва да се почиства два пъти в годината.
За необходимостта от почистване ви известява надпис "Clean streamer" (почисти стример) или "Clean filter" (почистете фотокаталитичен филтър), които се появяват на дисплея на пулта за управление в случай на  замърсяване.
465. Ururu_5 Рис.6. Съдържание на СО2 във въздуха на помещението при използването на климатика FTXR в сравнение с обикновената сплит-система
При климатизация на помещение с  площ от 24м² с височина на тавана- 2,7м обемът на въздуха напълно ще се смени за 2 часа непрекъсната работа, при това съдържанието на СО² ще бъде съществено по-низко, отколкото при работа на обикновената сплит-система.
466. Ururu_6 Рис.8. Пулт на  дистанционното управление Daikin FTXR
Оригиналния пулт на дистанционното управление е снабден с отварящ се вертикален панел, на който постоянно достъпен е само често използваемите изпълнителните клавиши: включено / изключено, охлаждане, нагряване, изсушаване, овлажняване, изключване на таймера, задаване на температура, задаване на влажността, бърз изход на режим самоочистка на блока и вентилацията.
При отворен панел има по-голям достъп към настроените клавиши..
467. Ururu_7 Рис. 9. Многофункционален цветен индикатор на лицевия панел на вътрешния блок
Daikin FTXR Е още едно удобно нововъведение - многофункционален индикатор с променлив цвят на лицевия панел на вътрешния блок.Всеки из 8 цвята съответства на цвят на клавишите на пулта и сигнализира за активация на определен режим на работата на климатика .Един бърз поглед е достатъчен за да определите режим на работа на вашия климатик.
468. Ururu_8 В крайна сметка, може да се каже, че климатичната сплит-система Daikin FTXR Ururu Sarara може с увереност да се отнесе към клас Hi-End. Нейното високо ниво се потвърждава с  простотата на управлението, удобство на  обслужването и с голямо количество на режимите и функциите, а също така с  широките функционални възможности, част от които е предложена за пръв път в световната практика на климатизацията.
В настоящия момент са  достъпни 3 модела климатици Daikin FTXR Ururu Sarara :

Daikin FTXR28E / RXR28E

Daikin FTXR42E / RXR42E

Daikin FTXR50E / RXR50E