Приложение на пластинчати топлообменници

Тук ще намрите всички приложения на платинчатите топлообменници.

 

Материалите които се използват за изработване на пластини и уплътнения дава възможност пластинчатите топлообменници да се използват в почти всички сфери на индустрията - жилищни и битови приложения, химическа и нефтохимическа промишленост.

Големия диапазон на типоразмери на пластинчати топлообменници позволява да се удовлетворят потребностите за подаване на топлина или студ за всякакви потребители.

Високите топлоотдаващи свойства на пластинчатите топлообменници позволява разликата между двата флуида да е по малко един градус. 

Малките габаритни размери и тегло на пластинчатите топлообменници позволяват те да се използват във всяка една област на индустрията.

Издръжливостта на материалите на топлообменниците към агресивни работни среди, позволяват те да се прилагат за усъвършенстване на технологичните процеси.

Области на приложения на топлообменните апарати:


ТОПЛООБМЕННИЦИ В ОТОПЛЕНИЕТО И БИТОВО ГОРЕЩОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

 • отопление и охлаждане на частни домове, административни сгради
 • разделяне на потоците на подготвена и неподготвена вода 
 • абонатни станции 

 

 

ТОПЛООБМЕННИЦИ В ЕНЕРГЕТИКАТА:

 • охладители на спринклерни инсталации 
 • охладители на басейн за отлежаване 
 • сборник за остатъчната топлина отделена от реактора 
 • топлообменници на стационарни промишлени контури 
 • сборни охладители на основния кондензат на химическата водоочистка 
 • охладители на водните контейнери 
 • охлаждане на изливниците на атмосферни деайратори 
 • охлаждане на промежутъчните контури на генераторите 
 • подгрев на необработена вода в състава на системите за химическа подготовка 
 • маслоохладителни турбини 
 • маслоохладителни трансформатори 
 • промеждутъчен контур на завършено охлаждане 
 • маслоохладителни трансформатори 
 • подгреватели на ниско налягане 
 • масло охладители и охладители за уплътнения на циркулационни помпи 

 

 

ТОПЛООБМЕННИЦИ В ЧЕРНАТА И ЦВЕТНА МЕТАЛЛУРГИЯ:

 • охлаждане на пещи 
 • охлаждане на МНЛЗ (машини за непрекъснато отливане на заготовки) 
 • охлаждане на инсталации за отливки на чугун 
 • охлаждане на емулсии 
 • охлаждане на хидравлични смазки 
 • охлаждане на изкуствени разтвори
 • охлаждане и нагряване на масла 
 • използване на промишлена топлина 
 • охлаждане на сярна киселина 
 • охлаждане на работна среда в коксохимически производства

 

ТОПЛООБМЕННИЦИ В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:

 • кондензация / охлаждане на газове 
 • охлаждане на алкални разтвори 
 • охлаждане на киселина 
 • охлаждане на солни разтвори 
 • охлаждане на циркулационна вода 
 • охлаждане на бои 
 • охлаждане на галванични вани 
 • нагряване на среди с пара 
 • използване на топлина

 

 

ТОПЛООБМЕННИЦИ В ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕННОСТ:

 • пастьоризация нагряване и охлаждане.

 

 

Моля, попълнете приложената по-долу форма
Фирма
Лице за контакт
*Телефонен номер
Факс:
*E-mail
Приложение
Тип на топлообменника
Количество

ПЪРВИ КРЪГ ВТОРИ КРЪГ
Мощност
Тип на флуидаТемп. Вход
Темп. Изход
Дебит
Налягане
Max. работна температура
Max. работно налягане
Вискозитет