Други услуги

Mетални конструкции

MЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Проектиране, производство и монтаж на метални конструкции и изделия

Металните конструкции се използват за строителство на търговски, складови помещения, цехове и промишлени съоръжения, архитектурни елементи.