Електроинсталации

Електроинсталации

Електроинсталации

 

 

• Изпълнение на *електроинсталации на всички видове сгради (офис, жилищни сгради, промишлени сгради).

• Проектиране на всички видове електрически инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради.

• Ремонт на вече изградени електроинсталации.

• Доставка и монтаж на електротабла за вашия дом или офис.

• Структурно окабеляване - кабелна телевизия, полагане на кабели за компютърна мрежа, телефонни кабели и др.

• Пожароизвестяване.

• Електролаборатория.