Въздушни завеси

Въздушни завеси

 

Въздушните завеси се използват за разделяне на зони с различни температури на противоположните страни - отворени работни прозорци, входни врати и портали. Чрез подаване на въздух с висока скорост се образува „невидима завеса", която не позволява топлия въздух да излезе и да влезе студен в помещението и обратно. Така подобряваме вътрешния енергиен комфорт, значително намалява загубата на топлина или студ, следователно и разходите за отопление или охлаждане.

топловъздушни завеси