Радиатори и лири

Радиатори и лири

Производствената линия на "Корадо – България" АД включва - панелни отоплителни тела(радиатори) RADIK, тръбни отоплителни тела KORALUX, дизайнерски отоплителни тела KORATHERM, пълен асортимент конвектори, локални вентилационни и енергоспестяващи системи.


RADIK – Панелни отоплителни тела (радиатори)

 • предназначени за отопление на фамилни къщи и жилищни блокове, административни сгради и небитови помещения
 • предназначени за еднотръбни и двутръбни отоплителни системи с принудителна, а някои със самоволна циркулация на водата
 • предлагани в основното цветово изпълнение бял RAL 9016, по поръчка други 11 цветови нюанса според каталога за цветове. По специална поръчка - и в други цветове по RAL
 • в асортимента и енергоспестяващи радиатори с управляемо протичане RADIK RC и модел подходящ за реконструкции RADIK KLASIK – R

 

Локални вентилационни и енергоспестяващи системи(Рекуператори):

 • вкарване и отвеждане на въздуха в помещението едновременно
 • предотвратяват създаване на прекалена влажност и появата на бактерии
 • филтрацията на прах и полени в постъпващия въздух е идеално решение за алергични хора и астматици
 • ефективна защита срещу външен шум при проветряване
 • лесен монтаж и поддръжка

 

Конвектори 

 • предназначени за отопление на къщи и кооперации, административни сгради и нежилищни помещения
 • система OC – комплексна серия отоплителни тела с вентилатор, оптимализирани от гледна точка на шума, топлинната мощност и разхода на енергия
 • бързо нагряване – ефективност, екология и пестене на енергия
 • за всички топлинни източници – топлинни помпи, соларни системи, газови котли, електрически котли, котли за дърво и биомаса
 • предназначени за отопление и охлаждане
 • възможност за избор от няколко типови варианта: Economic, Exclusive, Inox, InPool
 • икономична експлоатация, нисък разход на енергия и опазване на околната среда

 

 

 

KORALUX – Тръбни отоплителни тела (лири)

 • предназначени преди всичко за отопление на бани, WC, кухни и технически помещения
 • произведени от затворени стоманени профили с различен диаметър и форма
 • широк асортимент от типове и размери
 • предлагани в основното цветово изпълнение бял RAL 9016, по поръчка други 11 цветови нюанса според каталога за цветове. По специална поръчка - и в други цветове по RAL. Предлагат се и в изпълнение Chrom

 

KORATHERM – Дизайнерски отоплителни тела

 • предназначени за отопление на битови помещения и административни сгради с повишени изисквания за дизайн, идеални за антрета, фоайета и модерни интериори
 • широк асортимент от модели и типове с хоризонтално или вертикално ориентирани отоплителни профили
 • избор на свързване към отоплителната система с най-високо допустимо налягане на водата 0,4 MPa
 • предназначени за дву-тръбни отоплителни системи с принудителна циркулация на топлоносителя
 • предлагани в основното цветово изпълнение бял RAL 9016, по поръчка други 11 цветови нюанса според каталога за цветове. По специална поръчка - и в други цветове по RAL

 

Непрекъснато разширяваме своята производствена програма, не само с нови модели отоплителни тела, но и с изцяло нови технологии.