Въздуховоди

ВЪЗДУХОВОДИ - част от вентилационната система, по които се осъществява движението на въздуха. Въздуховодите се разделят на няколко типа, всеки от които е оптимално подходящ за съответните работни условия. Въздуховодите биват - правоъгълни (поцинковани или неръждаеми), кръгли (Spiro), гъвкави (флексибъл), неметални (Климавер).