Вентилатори

8 са основните видове 

ВЕНТИЛАТОРИ

в зависимост от предназначението. Информация за предназначението и цените. 

Вентилатор - механично устройство, предназначено да движи въздуха чрез въздуховоди на климатични и/или вентилационни системи, както и за директно подаване и/или засмукване на въздух от дадено помещение.

 

Вентилаторите биват :

• Центробежни вентилатори
• Аксиални вентилатори
• Взривозащитени вентилатори
• Покривни вентилатори
• Цилиндрични вентилатори
• Двойносмучещи центробежни вентилатори
• Кръгли канални вентилатори
• Правоъгълни канални вентилатори