Вентилация на гараж и паркинг

ВЕНТИЛАЦИЯ НА ГАРАЖ И ПАРКИНГ

 

За обезпечаване на добри условия за съхраняване на автомобила е необходима вентилация на гаража, която ще обезпечи поддържане на идеална влажност на въздуха, отстраняване на вредни вещества, нужния въздухообмен. Не трябва да забравяме, че вентилацията на гаража е необходима и в отопляеми и в неотопляеми гаражи.

вентилация на гараж

За вентилация на сграда с подземни паркинги и големи гаражи е необходима нагнетателно - смукателна вентилация. За гаражите и подземните паркинги от един - два автомобила е напълно достатъчно само смукателна вентилация.

 

Всички въздуховоди за вентилация в гаражите се правят от поцинкована ламарина. В подземните гаражи и паркинги всички въздуховоди се обмазват с огнеупорни материали. Вентилацията на сградите от подобен тип и гаражите се прави така, че въздухът се отстранява от горната част на помещението и от долната в равни пропорции.

Автоматиката поддържа в гаража и подземният паркинг зададената температура, за през нощта системата превключва в режим на рециркулация. Понякога вентилацията на сгради с подземни паркинги се комплектова с датчици за СО2. При завишаване на концентрацията на газове от нормата, вентилацията минава в повишен режим.

Да разгледаме три варианта на вентилация на гараж.

- естествена вентилация на гараж;

- комбинирана вентилация на гараж (механична сумателна система, естествена нагнетателна);

- механична вентилация на гараж.

 

Естествена вентилация на гараж

Като плюс се явява простотата и възможност за създаване без квалифицирана помощ, може да се изпълни самостоятелно. От страната на вратата се поставят нагнетателни решетки, те изпълняват ролята на притока. Вентилацията на гараж ще бъде по-ефективна, ако сечението на нагнетателната решетка бъде два - три пъти по-голямо, отколкото на смукателните. Отсраняването на въздуха ще бъде чрез дефлектор.

 

Като минус на естествената вентилация на гараж се явява това, че нейната ефективност зависи от променливи фактори (разлика на вътрешната и външната температури, смяна на налягането, посоката на вятъра).

Комбинирана вентилация на гараж

Представлява комбинация от механична смукателна система и естествена нагнетателна и се отличава от предният вариант по наличието на смукателен вентилатор, използващ достатъчно малко електроенергия(до 100Вт). Нагнетателните решетки се разполагат, както и в предният вариант, в долната част на стената.

Смукателният вентилатор може да бъде или осев (монтира се в стената) или покривен(монтира се на затоплен участък от въздуховода, минаващ през покрива на гаража).

Като минус на системата се явява необходимостта от постоянна работа на смукателният вентилатор, при това и при изключен вентилатор такава система все пак ще работи, но не така ефективно.

Като плюс се явява относителната простота на устройство, малка консумация на електроенергия.

Механична вентилация на гараж

Механичната вентилация на гараж е лишена от всички недостатъци, които се посочват в по-горните варианти. Притокът на въздух и отстраняването на въздуха се осъществява от отделни устройства, на нагнетателната и смукателна системи.

Нагнетателната система се състои от филтървентилаторелектрически калорифер. По вентилационен канал, потокът на въздух постъпва в нагнетателната инсталация, където се извършва неговата обработка (филтрация и подгряване). След това, по вентилационният канал въздухът отива във въздухоразпределителите (решетки). Като правило, вентилацията на гараж се осъществява "отдолу-нагоре", приточен въздух се подава отдолу.

Смукателната система може да се състои, както от един осев вентилатор, така и от канален вентилатор. Втотият вариант с канален вентилатор, погледнато от страна на равномерното въздухоразпределение е за предпочитане, но поглъща повече труд и изисква по-голямо пространство под тавана на гаража.

В проектирането и подбора на оборудването компания "Софклима БГ" ООД акцентира не на търговските марки, а на качеството на предлаганото оборудване и срокът на доставка, благодарение на което гъвкаво подхожда към въпроса на подбор на вентилационно оборудване за всеки конкретен проект.

Изпълнявайки проекта, специалистите на компанията се ориентират от потребностите на поръчителя, дават квалифицирани инженерни решения с най-голяма изгода за клиента.