Какво трябва да знаем при покупката на климатик.

На потребителя трябва да бъде предоставена нагледна и достоверна информация за качеството на услугите, цените на тях и условия за извършване на услугите, а също така предлаганите форми на обслужване.
Днес на пазара за климатична техника работят много компании. Налага се да констатираме, че далеч не всички фирми считат за свой дълг да предлагат на Потребителя необходимата помощ в избора на оборудването, а също така в предоставяне на гаранционно и сервизно обслужване, което е необходимо за нормална работа на климатиците.


КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ ПОКУПКА НА КЛИМАТИКА.


1. Климатикът не се явява стандартна битова техника, която е достатъчно да включим в контакта - и тя вече работи. Най-важното тук не e самото оборудване, а това, колко професионално ще бъде монтирано то и колко квалифицирано ще бъде неговото гаранционно и сервизно обслужване. Залог за надеждна работа на климатика за продължително време се явява репутацията на специализираните компании, където се закупува оборудването и се прави монтаж, а също така квалификацията на служащите, изпълняващи тези работи. Практиката показва, че повече от 80 % от дефектите, намерени в системи за климатизация през последните години, се появили като следствие на неквалифициран монтаж на климатичното оборудване от различен род фирми - еднодневки.


2. Повярвайте, проблема за микроклимата във Вашето помещение могат да решат само специализираните фирми, имащи, като минимум, 2 години опит на климатичния пазар. Такива компании, като правило, предлагат целият пакет на услугите-от подбиране до монтажа и обслужването на климатиците, разполагайки при това с висококвалифициран персонал и значителни технически ресурси.


3. Съгласете се, че нито една сериозна компания, занимавайки се с какъвто и да е бизнес , никога не може да Ви предложи съвременното оборудване и високо ниво на сервиза на много ниски цени. Не се доверявайте на евтината техника и безплатен монтаж.


4. Избирайки специализираните компании, предлагащи услуги за климатизация на помещения, питайте за мнение от Ваши познати или приятели - който вече има климатик, доволни ли са те от работата на оборудването и качеството на предоставените услуги, имали ли са те проблеми с гаранционното или сервизно обслужване на инсталираната техника.


5. Наличието на висококачествено оборудване от най-престижни марки, обзаведен с най-добрите технически средства, изобщо не е гаранция,че няма да има проблеми, свързани с човешкия фактор - квалификация и ниво на подготовка на техническия персонал, осъществяващ подбор, монтаж и техническото обслужване на оборудването.


6. Помнете, че за правилния подбор на оборудването и избор на място за инсталиране, техника е желателно да посети помещението, което Вие планирате да климатизирате. По време на визитата на техника непременно му задайте всички въпроси, които Ви интересуват,кажете Вашите изисквания и помолете да Ви предоставят в писмен вид пълен списък на предлаганите работи и ценоразпис. Чуйте и неговите  препоръки. Заинтересувайте се, кой именно и по какъв начин ще осъществява гаранционното обслужване на поставеното оборудване. Гаранционното обслужване трябва да се изпълнява от фирма, извършила монтажа, и че сериозните компании никога няма да се хванат за гаранционно обслужване на климатика, поставен неизвестно от кого.


7. Имайте предвид, че гаранционно и сервизно обслужване - това не е едно и също. 
Гаранционното обслужване се предоставя от производителя само на упълномощените компании за климатици, които са дистрибутори на дадената марка. Срокът за гаранцията на климатичното оборудване обикновено е от 1 до 3 години. 
Сервизното обслужване е необходимо за обезпечаване на основните параметри на работа на климатика за дългата му работа и не се свежда в простата замяна на батериите в дистанционното или почистването на филтрите. Това са комплексни работи, които се изискват от персонала на фирмите за климатици високо ниво на теоретичната подготовка и определени практически навици. Освен това, поради високата стойност на използваната тук диагностична апаратура, сервизното обслужване е по-силите само на сериозните специализирани компании.


8. При монтаж на оборудването, дайте възможност специалистите да извършат своята работа внимателно без поставяни срокове, защото от качеството на провежданите работи зависи колко дълго и качествено ще работи вашия климатик. При готовност за работа, помолете монтажниците да ви запознаят с основните правила на работа с климатика.